Menü Bezárás

Cégalapítás Módosítás Kft alapítás – Bt alapítás online cégalapítás

 

 

Cégalapítás Könyvelés Adótanácsadás

 •  Kft alapítás Bt alapítása, cégalapítás elektronikus cégeljárással

 •    Kft alapítása esetében a törzstőke banki igazolása nélkül is megvalósítható

 

Cégalapítás feltételei:


 

Cégalapítás Kft alapítása esetén a törzstőke minimális összege 500.000,- Ft, a törzstőke befizetését igazolni nem kell a cégbíróság felé, annak meglétéről az ügyvezető nyilatkozik.A cégalapítás feltételei közé tartozik megfelelő székhely biztosítása a leendő cég számára.


 

 

 

A cégalapítás feltétele , hogy székhelyének használatára a cég jogosult legyen. Az ingatlan jogosultjai (tulajdonos, haszonélvező, stb.) hozzájárulásukat kell adniuk, (befogadói nyilatkozat), hogy a cég székhelyeként használhassa a cégalapítás alkalmával.
Cégalapítás Kft alapítása esetén a törzstőke minimális összege 500.000,- Ft, a törzstőke befizetését igazolni nem kell a cégbíróság felé, annak meglétéről az ügyvezető nyilatkozik.
Betéti társaságként cégalapítás esetén nincs minimum meghatározva, akár 1.000,- Ft-os vagyoni hozzájárulással is alapítható betéti társaság.

 • A kft alapítás szükséges adatok:
 • a társaság cégneve (a cégnévnek különböznie kell a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok elnevezésétől)
 • Tagok adatai (születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím)
 • Cég székhelyének, esetlegesen telephelyének címe
 • Cég e-mail címe
 • A társaság fő tevékenységi köre és egyéb tevékenységi körei
 • Jegyzett tőke összege
 • Vezető tisztségviselő (társaságot képviselő személy) megnevezése.
 • A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.
 • A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetében igazolást küld a jogi képviselőnek.
 • A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus úton küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, oly módon, hogy az időbélyegző alapján a minősített elektronikus aláírás használatára való jogosultság – okirat aláírásának időpontjában való – fennállása megállapítható legyen.

A gazdasági társaságok – ha a jogszabály kivételt nem tesz – kötelesek pénzeszközeiket – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével – bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni.

Az apport rendelkezésre bocsátásának igazolása az ügyvezető nyilatkozatával történik.

A cégalapítás feltételei hatásköre, hogy a tulajdonosok meghatározzák a cég nevét, amely  vezérszóból és cégformára utaló kiegészítésből áll.

A vezérszónak megkülönböztethetőnek kell lennie már bejegyzett társaságok nevétől.

 

Könyvelés hírek webdb honlapkészítés